Χάρτης απεικόνισης της τρέχουσας κατάστασης κυκλοφορίας

Τελευταία ενημέρωση: 30-09-2022 16:00 - Επόμενη ενημέρωση: 30-09-2022 16:20

 Μπορείτε να μετακινήσετε τα παράθυρα που εμφανίζονται στο χάρτη κάνοντάς τα drag & drop.
 Δείτε το χάρτη σε πλήρη οθόνη πατώντας το εικονίδιο στο πάνω-αριστερά μέρος του.
 Ρυθμίστε τις διαδρομές που επιθυμείτε να εμφανίζονται καθώς και τον ελάχιστο αριθμό απαιτούμενων δειγμάτων πηγαίνοντας στις προσωπικές σας ρυθμίσεις. Από προεπιλογή, εμφανίζονται προκαθορισμένες διαδρομές με τουλάχιστον δύο (2) δείγματα.
Κυκλοφοριακές συνθήκες στην περιοχή του Σαρωνικού
Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος © 2020 ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ